Patientberättelser | fraktur.se

Patientberättelser

Patientberättelser

Om du lever med osteoporos, kom ihåg att du inte är ensam. Det är många som går igenom samma upp- och nedgångar som du, och det finns mycket du kan göra för att hålla dig frisk och minska risken att få en fraktur.
Att få veta att man är benskör kan verka jobbigt, men med rätt behandling, rätt hjälpmedel och lite livsstilsförändringar kan du ofta få en helt normal vardag. En vardag där du inte är din sjukdom.