Behandling av osteoporos | fraktur.se

OsteoporosBehandling av osteoporos

Behandling av osteoporos

För många kvinnor och män med osteoporos räcker det kanske inte med motion, rätt kost, D-vitamin och kalcium.
Det kan behövas receptbelagda läkemedel för att öka bentätheten och minska risken för frakturer. Generellt är målet med behandling av osteoporos att antingen minska nedbrytningen av benmassan och/eller att öka bildandet av ny benmassa.
Det finns sedan många år välbeprövade och vältolererade läkemedel mot osteoporos som stärker skelettet. Det finns flera former av receptbelagda behandlingar mot osteoporos (tex tabletter, injektioner, infusioner) som tex tas varje vecka, två gånger om året eller en gång om året.
Vid läkemedelsbehandling mot osteoporos behöver du få ett extra tillskott av kalcium och D-vitamin i tablettform, för att se till att det finns material att bygga upp skelettet med.
Även andra sjukdomar samt vissa läkemedel kan leda till osteoporos, vilket då benämns som ”sekundär osteoporos”. Om man kan konstatera att osteoporos beror på en annan sjukdom så behandlar man i första hand den sjukdomen. Om de mediciner du redan tar orsakar osteoporos kan medicineringen behöva ses över.
Då osteoporos är en kronisk sjukdom är det viktigt att du följer din läkares råd och behandlingsplan och säkerställer att du kommer på inplanerade uppföljningsbesök.

Läkemedel mot osteoporos

Bisfosfonater
Bisfosfonater är förstahandsalternativet vid behandling av såväl kvinnor som män med risk för fraktur. Bisfosfonater verkar genom att hämma de bennedbrytande cellerna i skelettet. Läkemedlen binder till ben och stannar kvar i benvävnaden under lång tid. Bisfosfonater tas antingen som en tablett en gång i veckan eller ges via dropp en gång per år.
RANK-ligand hämmare
RANK-ligandhämmare är också ett läkemedel som hämmar de bennedbrytande cellerna i skelettet. RANK-ligandhämmare ges som en spruta i underhudsfettet en gång i halvåret. Detta läkemedel används om du inte kan ta bisfosfonater.
Bisköldkörtelhormon (Paratyreoideahormon)
Paratyreoideahormon är ett i kroppen naturligt förekommande hormon som är viktigt för benomsättningen. Detta läkemedel används om du har mycket hög risk för fraktur. Det ges som dagliga sprutor i underhudsfettet.
Sklerostin-hämmare
Sklerostin-hämmare hjälper till att bilda ny benvävnad och bromsar förlusten av befintlig benvävnad. Sklerostin-hämmare används för att behandla svår osteoporos hos kvinnor som passerat klimakteriet och som har en hög risk för fraktur. Det ges som två sprutor i underhudsfettet varje månad under 1 år.
Kalcium och D-vitamin
För att du ska kunna bygga upp ett starkt skelett är det viktigt att du får i dig tillräckligt med kalcium och D-vitamin. Det kan du i första hand få genom maten och att vistas utomhus under sommarhalvåret när solljus på huden gör att D-vitamin tillverkas i kroppen. Kalcium finns i mejeriprodukter och även i vissa bladgrönsaker. Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt stor mängd D-vitamin och då kan det vara nödvändigt att ta D-vitamin i tablettform. Brist på D-vitamin leder till att mindre kalcium tas upp från kosten överhuvudtaget. Även vid läkemedelsbehandling mot osteoporos behöver du få ett extra tillskott av kalcium och D-vitamin, för att se till att det finns material att bygga upp skelettet med.

Faktagranskning

Den här sidan är faktagranskad av Senior Medicinsk rådgivare på Amgen juni 2023.