Vad är osteoporos | Fraktur.se

OsteoporosLäs mer om sjukdomsbilden, riskfaktorer och behandlingsalternativ nedan...

Klicka på pilen nedan för att komma direkt till checklistan med tips på frågor att ställa inför ditt läkarbesök

Normal Structure
Normalt ben
Abnormal Structure
Strukturella förändringar, ben med osteoporos
Osteoporos är en ”tyst” sjukdom, och upptäcks oftast först när man drabbas av en fraktur. I svåra fall kan frakturer inträffa redan vid "normal” belastning av skelettet som till exempel vid lyft av en tyngre matkasse.
Osteoporos må vara en tyst sjukdom, men du behöver inte lida i tysthet.
Tala med din läkare.

En film om osteoporos

I den här filmen möter vi läkaren Mattias Lorentzon och Birgitta Johansson som själv är drabbad. De vittnar båda om vikten av tidig diagnos och behandling så att risken för ytterligare benbrott kan minimeras.

Vilka är i riskzonen?
De flesta tror inte att de någonsin ska råka ut för en fraktur, men faktum är att varannan svensk kvinna och var fjärde man kommer att drabbas av en fraktur till följd av just osteoporos.
Att kvinnor drabbas i större utsträckning beror på att de oftast har lägre benmassa än män. Störst risk att drabbas har kvinnor som har passerat klimakteriet, eftersom östrogenet hjälper till att bibehålla benmassan. Brist på östrogen kan alltså leda till att nedbrytningen av ben ökar och då ökar även risken för osteoporos. Samtidigt blir kvinnor äldre än män, och hög ålder är i sig en riskfaktor för osteoporos. Äldre löper ökad risk för osteoporosrelaterade frakturer på grund av flertal orsaker - åldrandets effekt på skelettet, minskad fysisk aktivitet, försämrad balans och i en del fall brist på D-vitamin. Läs mer om riskfaktorer här.
Behandlingsalternativ
För många kvinnor och män med osteoporos räcker det kanske inte med motion, rätt kost, D-vitamin och kalcium.
Det kan behövas receptbelagda läkemedel för att öka bentätheten och minska risken för frakturer.
Din läkare kan hjälpa dig att avgöra vad som är lämpligast för just dig. Läs mer om behandling av osteoporos här.

 
Benskörhetstest på 1 minut

Hur stor är risken för dig?

Gör det snabba och enkla testet och få reda på om det finns risk för att du har eller kan få osteoporos. Skriv ut och diskutera dina svar med din läkare.
Testa ditt skelett!

Faktagranskning

Den här sidan är faktagranskad av Senior Medicinsk rådgivare på Amgen juni 2023.

Skriv ut checklistan