Alkohol

Kostråd

Alkohol

En översikt

Alcohol
Alltför hög alkoholkonsumtion ökar risken för osteoporos och frakturer.

Överdriven alkoholkonsumption påverkar kalciumabsorptionen vilket kan leda till lägre benmineraltäthet. Kalciumbalansen störs ytterligare av alkoholens förmåga att störa produktionen av D-vitamin, ett viktigt vitamin för kalciumabsorption. Alkohol påverkar inte bara benhälsan utan även andra av kroppens organ och system negativt, och du kan lätt undvika det genom att ändra dina vanor.
Källor:
Paula Mee. Eat Well for Bone Health. 2016.

Faktagranskning

Den här sidan är faktagranskad av Senior Medicinsk rådgivare på Amgen mars 2023.

Tillbaka