Charkuterivaror - hur mycket är för mycket? |Fraktur.se

Kostråd

Charkuterivaror

Hur mycket är för mycket?

Processed meat
Har du tänkt på hur mycket charkuterivaror och rött kött du sammanlagt äter varje dag?

Bra att veta om charkuterivaror:

Kallskuret/pålägg

Skivade pålägg är ofta konserverade med salt, socker, kryddor och andra kemiska konserveringsmedel. Välj det (lite) nyttigare alternativet - skivat helt kött utan nitrater och konserveringsmedel.

Alternativ till charkuterivaror

Fundera på om du kan äta färre mål helt utan kött, minska mängden charkuterivaror och öka mängden frukt och grönt i kosten för att hålla dig friskare.

Koppling till sjukdomar

Studier har visat ett starkt samband mellan charkuterivaror i kosten och hälsoproblem, bland annat högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och tarm- och magcancer.

Mer information

Men vad är egentligen charkuterivaror? Det är kött som har konserverats genom gravning, saltning, rökning, torkning eller inläggning. Charkuterivaror kan även ingå i färdigrätter. Kött som har frysts eller genomgått mekanisk bearbetning (t.ex. skurits i bitar eller skivats) betraktas som obearbetat. Charkuterivaror anses generellt vara ohälsosamt och har kopplats till många olika hälsoproblem, bland annat cancer och hjärtsjukdom. Studier har även visat att personer med en ohälsosam livsstil för övrigt äter mer charkuterivaror än de som äter en sund kost. Därför är det svårt att vara helt säker på att det är just charkuterivarorna som ligger bakom den ökade risken för osteoporos. Men man misstänker att det är kombinationen av charkuterivaror och andra ohälsosamma livsstilsfaktorer, bland annat rökning och liten andel frukt och grönt i kosten, som ger den ökade risken.
Källor:
Paula Mee. Eat Well for Bone Health. 2016.

Tillbaka