Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter ett lindrigt fall? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur.  

Osteoporosfrakturer är vanligare än vad många tror – varannan svensk kvinna och var fjärde man kommer någon gång i livet att bryta ett ben i kroppen på grund av osteoporos (benskörhet). Om du har osteoporos blir ditt skelett skörare och du får frakturer lättare.

De vanligaste frakturerna vid osteoporos är handledsfraktur, höftfraktur och kotfraktur, men frakturer i axlar och revben förekommer också. Sammanpressning av ryggkotor är också vanligt vid osteoporos och ger inte alltid lika akuta smärtor som andra typer av frakturer. Ryggvärken kan vara allt ifrån måttlig till svår och det är vanligt att man gradvis vänjer sig vid att ha ont och därför inte söker vård.

Har du en gång drabbats av fraktur har du en fördubblad risk att få ytterligare frakturer. Därför är det viktigt att nå ut till alla som drabbats av en första fraktur.

En fraktur är nog.