Amgens uppdrag: att hjälpa patienter | Fraktur.se

Vår målsättningAmgens uppdrag är enkelt: att hjälpa patienter

Läs mer

Vi har ett övergipande uppdrag - att hjälpa patienter.
Vi är medvetna om att detta viktiga arbete är både ett stort privilegium och ett stort ansvar. Vi går till jobbet varje dag med vetskapen att de beslut vi fattar kan göra stor skillnad för människor med svåra sjukdomar. Vi försöker hitta metoder för att behandla sjukdomar som förändrar livet – och strävar efter att göra positiv skillnad för familjer, vänner och de samhällen där vår verksamhet finns.
Det är därför vi har skapat den här webbplatsen. Genom att öka medvetenheten om alla aspekter kring osteoporos hoppas vi kunna hjälpa människor att själva vara en del av att upptäcka sjukdomen och sedan vara en del av behandlingen.