Osteoporos

OsteoporosLäs mer om sjukdomsbilden, riskfaktorer och behandlingsalternativ nedan...

Klicka på pilen nedan för att komma direkt till checklistan med tips på frågor att ställa inför ditt läkarbesök

Normal Structure
Normalt ben
Abnormal Structure
Strukturella förändringar, ben med osteoporos
Osteoporos är en ”tyst” sjukdom, och upptäcks oftast först när man drabbas av en fraktur. I svåra fall kan frakturer inträffa redan vid ”normal” belastning av skelettet som till exempel en hård kram, lyft av ett barnbarn eller en tyngre matkasse.
Osteoporos må vara en tyst sjukdom, men du behöver inte lida i tysthet.
Tala med din läkare.

Att leva med osteoporos/benskörhet

Cecilia berättar om hur det är att leva med osteoporos

Vilka är i riskzonen?
De flesta tror inte att de någonsin ska råka ut för en fraktur, men ungefär varannan svensk kvinna och var fjärde man över 70 år drabbas av en fraktur på grund av osteoporos under sin återstående livstid.
Att kvinnor drabbas i större utsträckning beror på att de oftast har lägre benmassa än män. Störst risk att drabbas har kvinnor som har passerat klimakteriet, eftersom östrogenet hjälper till att bibehålla benmassan. Brist på östrogen kan alltså leda till att nedbrytningen av ben ökar och då ökar även risken för osteoporos. Samtidigt blir kvinnor äldre än män, och hög ålder är i sig en riskfaktor för osteoporos. Äldre löper ökad risk på grund av flertal orsaker – åldrandets effekt på skelettet, minskad fysisk aktivitet, försämrad balans och i en del fall brist på D-vitamin.
Riskfaktorer
Starka riskfaktorer:
 • Hög ålder
 • Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män
 • Tidigare fraktur
 • Ärftlighet (om det finns någon nära släkting med osteoporos)
 • Kortisonbehandling under en längre tid
Svagare riskfaktorer:
 • Rökning
 • Fysisk inaktivitet
 • Brist på D-vitamin
 • Fallbenägenhet
 • Låg vikt
 • Nedsatt syn
 • Hög konsumtion av alkohol
De tre viktigaste riskfaktorerna*:
 • Ålder: Är du över 65 år?
 • Tidigare fraktur: Har du fått en fraktur efter lindrigt fall/skada?
 • Ärftlighet: Har din mamma eller pappa brutit höften?
*Om du svarar ja på minst två av dessa så ska du fråga din doktor om du har risk för osteoporos!
Beräkna din risk
Hög ålder, tidigare fraktur och ärftlighet är de tre viktigaste riskfaktorerna, men det finns även livsstilsfaktorer som kan öka risken. För att ta reda på din risk för osteoporos, klicka här.
Som ett komplement till testet på denna sida finns beräkningsverktyget FRAX. FRAX står för ”fracture risk assessment tool” och är ett verktyg som används i sjukvården för att identifiera patienter med hög risk för fraktur enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Du kan även själv gå in på FRAX hemsida och räkna ut din risk för fraktur. Det gör du på följande länk: FRAX
Behandlingsalternativ
För många kvinnor och män med osteoporos räcker det kanske inte med motion, rätt kost, D-vitamin och kalcium för att hålla skelettet friskt.
Det kan behövas receptbelagda läkemedel för att öka bentätheten och minska risken för frakturer. Generellt är målet med behandling av osteoporos att antingen minska nedbrytningen av benmassan eller att öka bildandet av ny benmassa.
Det finns sedan många år välbeprövade och vältolererade läkemedel mot osteoporos som stärker skelettet. Det finns flera former av receptbelagda behandlingar mot osteoporos (tex tabletter, injektioner, infusioner) som tex tas varje vecka, två gånger om året eller en gång om året.
Vid läkemedelsbehandling mot osteoporos behöver du få ett extra tillskott av kalcium och D-vitamin i tablettform, för att se till att det finns material att bygga upp skelettet med.
Även andra sjukdomar samt vissa läkemedel kan leda till osteoporos, vilket då benämns som ”sekundär osteoporos”. Om man kan konstatera att osteoporos beror på en annan sjukdom så behandlar man i första hand den sjukdomen. Om de mediciner du redan tar orsakar osteoporos kan medicineringen behöva ses över.
Din läkare kan hjälpa dig att avgöra vad som är lämpligast för just dig.
Minska risken att falla
Minska fallrisken genom att hålla golvet fritt från lösa föremål som sladdar och annat.
 • Golvet bör, om möjligt, vara jämnt och inte halt.
 • Använd ordentliga skor inomhus, sockor och mjuka tofflor ökar fallrisken.
 • Ta bort små mattor och lägg halkskydd under de större.
 • Se till att det finns, och använd, handräcken när du går i trappor.
 • Bra belysning kan hjälpa dig att få koll på var du går och minska risken att snubbla.
 • Vid behov kan det vara bra med handtag på toaletten, i duschen och badkaret.
 • Använd en halkskyddsmatta i badkar och dusch.
 • Undvik att kliva upp på stolar och bord för att exempelvis byta lampor.
 • Använd broddar på skor och stövlar utomhus på vintern och skaffa de hjälpmedel du behöver för att gå tryggt.
Läkemedel mot osteoporos
Bisfosfonater
Bisfosfonater är förstahandsalternativet vid behandling av såväl kvinnor som män med risk för fraktur. Bisfosfonater verkar genom att hämma de bennedbrytande cellerna i skelettet. Läkemedlen binder till ben och stannar kvar i benvävnaden under lång tid. Bisfosfonater tas oftast som tablett en gång i veckan men kan också ges via dropp en gång per år.
RANK-ligand hämmare
RANK-ligandhämmare är också ett läkemedel som hämmar de bennedbrytande cellerna i skelettet. RANK-ligandhämmare ges som en spruta i underhudsfettet en gång i halvåret. Detta läkemedel används om du inte kan ta bisfosfonater.
Östrogenliknande läkemedel
Eftersom bristen på östrogen efter klimakteriet leder till ökad nedbrytning av ben kan man behandla genom att tillföra östrogen. Dock har behandlingen visat sig påverka flera organ i kroppen, i många fall negativt. Man rekommenderar därför inte östrogenliknande läkemedel för att förebygga frakturer annat än om en kvinnlig patient har hög risk för benbrott och inte tål andra läkemedel mot osteoporos.
Bisköldkörtelhormon (Paratyreoideahormon)
Paratyreoideahormon är ett naturligt hormon som är viktigt för benomsättningen. Detta läkemedel används om du har mycket hög risk för fraktur och om övriga läkemedel inte passar för just dig. Det ges som dagliga injektioner under huden.
Kalcium och D-vitamin
För att du ska kunna bygga upp ett starkt skelett är det viktigt att du får i dig tillräckligt med kalcium och D-vitamin. Det kan du i första hand få genom maten och att vistas utomhus under sommarhalvåret när solljus på huden gör att D-vitamin tillverkas i kroppen. Kalcium finns i mejeriprodukter och även i vissa bladgrönsaker. Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt stor mängd D-vitamin och då kan det vara nödvändigt att ta D-vitamin i tablettform. Brist på D-vitamin leder till att mindre kalcium tas upp från kosten överhuvudtaget. Även vid läkemedelsbehandling mot osteoporos behöver du få ett extra tillskott av kalcium och D-vitamin, för att se till att det finns material att bygga upp skelettet med.

 
Benskörhetstest på 1 minut

Hur stor är risken för dig?

Gör det snabba och enkla testet och få reda på om det finns risk för att du har eller kan få osteoporos. Skriv ut och diskutera dina svar med din läkare.
Testa ditt skelett!

Skriv ut checklistan