Amgen är ett bioteknikföretag | Fraktur.se

Om Amgen Vi är ett av världens ledande bioteknikföretag

Läs mer

Sedan starten har vi vuxit till ett av världens ledande bioteknikföretag, med djupa rötter i forskning och utveckling och med fokus på att hjälpa patienter med svåra sjukdomar. Vi har verksamhet i 100 länder och ett åtagande att hjälpa patienter inom sex terapiområden: skeletthälsa, hjärt-kärlsjukdom, onkologi, neurovetenskap, nefrologi och inflammation.
Mycket har bevarats hos Amgen under åren: vi har fortfarande samma motivation, övertygelse, pionjäranda och värderingar som grund för nya idéer och upptäckter inom medicin som gör livet lättare för miljoner människor.
För att läsa mer om oss på Amgen, klicka här.