Starka riskfaktorer:

 • Hög ålder
 • Kvinnligt kön
 • Tidigare fraktur
 • Ärftlighet (om det finns någon nära släkting med osteoporos)
 • Kortisonbehandling under en längre tid

Svagare riskfaktorer:

 • Rökning
 • Fysisk inaktivitet
 • Brist på D-vitamin
 • Fallbenägenhet
 • Låg vikt
 • Nedsatt syn
 • Hög konsumtion av alkohol

De tre viktigaste riskfaktorerna:

 • Ålder: Är du över 65 år?
 • Tidigare fraktur: Har du fått en fraktur efter lindrigt fall/skada?
 • Ärftlighet: Har din mamma eller pappa brutit höften?

Om du svarar ja på minst två av dessa så ska du fråga din doktor om du har risk för osteoporos!

För att beräkna vilken risk du har för att drabbas av fraktur så finns ett bra beräkningsverktyg: FRAX.

Du kan själv gå in på FRAX hemsida och räkna ut din risk för fraktur. Det gör du på följande länk:  FRAX

Välj svenska som språk för att lättare kunna använda verktyget.