Här listas vanliga frågor och svar.

Vad är osteoporos?

Osteoporos betyder benskörhet och är en sjukdom som försvagar skelettet och gör det skört. Sjukdomen leder till att man lättare drabbas av frakturer, det vill säga att man kan råka bryta ben i kroppen även vid lätt belastning och liten yttre påverkan.

Är det vanligt med osteoporos?

Varannan svensk kvinna och var fjärde man kommer någon gång i livet att bryta ett ben i kroppen till följd av just osteoporos.

Vilka är i riskzonen?

Hög ålder, tidigare fraktur och ärftlighet är de tre viktigaste riskfaktorerna, men det finns även livsstilsfaktorer som kan öka risken. Läs mer här.

Hur farligt är benskörhet?

En av fem avlider inom ett år efter en höftfraktur som orsakats av osteoporos. Detta beror bland annat på att patienter som får höftfrakturer ofta är äldre och har andra samtidiga sjukdomar.