Osteoporos – en kvinnofråga!

På internationella kvinnodagen vill fraktur.se uppmärksamma att benskörhet är en sjukdom som i absolut störst utsträckning drabbar kvinnor. Därför är de stora brister som finns inom sjukvården också ett problem som främst påverkar kvinnors liv och hälsa.

Sverige är det land i världen där flest människor drabbas av benskörhet, osteoporos. Samtidigt är vi ett av de sämsta länderna på att behandla patienter för deras osteoporos. Då sjukdomen främst drabbar kvinnor blir den bristande vården även en fråga om jämlik vård.

År 2015 vårdades 11 035 kvinnor över 70 års ålder på sjukhus för lårbensbrott, antalet män var 4 675 [1]. Samtidigt får i dag endast runt 17 procent av patienter med osteoporos läkemedelsbehandling ett år efter en osteoporosfraktur. Detta trots att det konstaterats att behandling mot benskörhet kan halvera risken att drabbas av en ny fraktur. Vetenskapliga studier talar om att minst 60 procent av patienterna borde behandlas.

Det är dags att Sverige tar en av de största medicinska ojämlikheterna mellan män och kvinnor på allvar, och inför en god vård av bensköra.

 

[1] Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoser i slutenvården