Annonskampanj i Göteborg och öppet hus på Mölndals Sjukhus

Under perioden 23 februari till och med den 8 mars genomförde Amgen tillsammans med Riksföreningen Osteoporotiker i Västra Götalands län en annonskampanj om osteoporos. Annonserna satt uppsatta över hela staden och syftet var att väcka allmänhetens intresse för sjukdomen och uppmana dem att prata med sin läkare om de misstänker att de kan ha osteoporos.

Lördagen den 28 februari genomfördes också ett Öppet Hus möte på Mölndals sjukhus med föreläsning om osteoporos. Mötet ordnades av Osteoporosmottagningen på Mölndals Sjukhus i samarbete med Amgen och Riksföreningen Osteoporotiker i Västra Götalands län

Läs gärna mer om Riksföreningen Osteoporotiker i Västra Götalands län här