Kategori: Socialstyrelsen

Strukturerade vårdkedjor kan minska andelen nya frakturer med 40 procent

Socialstyrelsen uppdaterar rekommendationen om systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid osteoporosfraktur till en högre prioritet. Enligt Mattias Lorentzon, professor och specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, kan mer strukturerade vårdkedjor minska andelen nya frakturer med ca 40 procent.

Vill du läsa mer? Klicka här och läs hela artikeln på Socialstyrelsen.se

Stora skillnader mellan landstingen när det gäller läkemedelsbehandling av frakturpatienter

I Socialstyrelsens rapport Öppna Jämförelser 2014 Hälso- och sjukvård del 2 kan man i avsnitt 82 läsa om stora skillnader mellan olika landsting i Sverige när det gäller läkemedelsbehandling mot benskörhet efter fraktur. Av 48 000 kvinnor i åldrarna 50 och uppåt, var det sammanlagt endast 15 procent som fick förebyggande läkemedelsbehandling efter avslutad sjukhusvård. Andelen behandlade varierade dessutom kraftigt från landsting till landsting, från 9 och 22 procent, vilket pekar på stora skillnader beroende på var du bor när det gäller tillämpning av Socialstyrelsens riktlinjer för behandling.

Vill du läsa mer? Klicka här och ladda ned hela rapporten från Socialstyrelsen.se