Behandling vid osteoporos

Generellt är målet med behandling av osteoporos att antingen minska nedbrytningen av benmassan eller att öka bildandet av ny benmassa. Det finns sedan många år välbeprövade och vältolererade läkemedel mot osteoporos som minskar nedbrytningen och stärker skelettet. Medicinerna finns antingen som tabletter eller sprutor. Vissa läkemedelssorter tas en gång i veckan medan andra bara en gång i halvåret eller en gång per år. Om man kan konstatera att osteoporos beror på en annan sjukdom så behandlar man i första hand den sjukdomen. Om de mediciner du tar orsakar osteoporos kan medicineringen behöva ses över.

Vanliga problem

Många avbryter sin tablettbehandling för tidigt. Ett år efter påbörjad tablettbehandling har hälften avbrutit den. En del patienter avbryter behandlingen för att man inte känner av att man har osteoporos och inte heller känner av effekten som man till exempel gör av läkemedel mot smärta. En del avbryter för att de fått biverkningar eller för att behandlingen varit för krånglig att komma ihåg att ta. Om du inte kan ta osteoporosläkemedel i tablettform finns det andra alternativ. Prata med din doktor.


Läkemedel som används för att förebygga frakturer vid osteoporos

Bisfosfonater
Bisfosfonater är förstahandsalternativet vid behandling av såväl kvinnor som män med risk för fraktur. Bisfosfonater verkar genom att hämma de bennedbrytande cellerna i skelettet. Läkemedlen binder till ben och stannar kvar i benvävnaden under lång tid. Bisfosfonater tas oftast som tablett en gång i veckan men kan också ges via dropp en gång per år.

RANK-ligand hämmare
RANK-ligandhämmare är också ett läkemedel som hämmar de bennedbrytande cellerna i skelettet. RANK-ligandhämmare ges som en spruta i underhudsfettet en gång i halvåret. Detta läkemedel används om du inte kan ta bisfosfonater.

Östrogenliknande läkemedel
Eftersom bristen på östrogen efter klimakteriet leder till ökad nedbrytning av ben kan man behandla genom att tillföra östrogen. Dock har behandlingen visat sig påverka flera organ i kroppen, i många fall negativt. Man rekommenderar därför inte östrogenliknande läkemedel för att förebygga frakturer annat än om en kvinnlig patient har hög risk för benbrott och inte tål andra läkemedel mot osteoporos.

Bisköldkörtelhormon (Paratyreoideahormon)
Paratyreoideahormon är ett naturligt hormon som är viktigt för benomsättningen. Detta läkemedel används om du har mycket hög risk för fraktur och om övriga läkemedel inte passar för just dig. Det ges som dagliga injektioner under huden.

Kalcium och D-vitamin
Brist på kalcium (kalk) via kosten är en riskfaktor vid osteoporos. Brist på D-vitamin leder till att mindre kalcium tas upp från kosten överhuvudtaget. Behandling med D-vitamin och kalcium rekommenderas enbart som tillägg till andra läkemedel vid osteoporosbehandling, eller om man har mätt upp D-vitaminbrist.

alt text

Vanliga frågor och svar

  1. Vad är osteoporos?
  2. Är det vanligt med osteoporos?
  3. Vilka är i riskzonen?

Här hittar du alla frågor och svar!

alt text

Testa dig själv!

För att beräkna vilken risk du har för att drabbas av fraktur så har världshälsoorganisationen WHO tagit fram ett bra beräkningsverktyg: FRAX. Du kan själv gå in på FRAX hemsida och räkna ut din risk för fraktur.

Välj svenska som språk för att lättare kunna använda verktyget.

Testa dig här!

Vad är osteoporos?

Osteoporos betyder benskörhet och är en skelettsjukdom. Hos en frisk person byggs skelettet hela tiden om, och det finns en balans mellan nedbrytningen och nyskapandet av ben. Osteoporos drabbar alla kroppens ben och beror på att mer ben bryts ner än vad som byggs upp. Skelettet blir med tiden skört, vilket markant ökar risken för frakturer.