Bättre bentäthet hos Erik den helige än hos dagens unga män

Sveriges kung på 1100-talet, Erik den helige, hade riktigt bra bentäthet. Han tros ha dött vid 35 års ålder och nyliga test av hans bentäthet visar 25 procent bättre bentäthet än män i dag har i samma ålder. Det var i april 2014 som Erik den heliges skrin öppnades i Uppsala domkyrka för att tillfälligt ta fram Sveriges äldsta kungakrona och undersöka de 24 benen som tros ha tillhört Erik den helige. I mars presenterades resultaten. Erik den helige visade sig vara välnärd, kraftigt byggd och vältränad.