Bedömning av frakturrisk

Vid misstanke om osteoporos bör hälso- och sjukvården bedöma frakturrisken med hjälp av det gratis webbaserade FRAX-verktyget, som är ett frågeformulär i syfte att fånga just hur hög risken för en fraktur är. Om du utifrån FRAX bedöms löpa risk att drabbas av fraktur så bör hälso- och sjukvården göra en bentäthetsmätning med DXA (en sorts lätt-röntgen av höft och ländrygg) för att säkert kunna ställa diagnosen osteoporos.

Du kan själv gå in på FRAX hemsida och räkna ut din risk för fraktur. Det gör du på följande länk:

FRAX

Ofta otydliga symptom

Ofta får man inga tydliga symptom vid osteoporos och personer som har haft en eller flera osteoporosfrakturer är en underbehandlad grupp. Till exempel kan sammanpressning av kotor ge mild till svår ryggvärk under en längre tid. Då värken inte upplevs akut, kan det minska benägenheten att söka läkarhjälp och man förblir odiagnostiserad. Upprepade kotfrakturer på grund av osteoporos kan leda till att kotorna ändrar form vilket kan ge kutrygg och minskad kroppslängd, försämrad balans och andfåddhet. Dessutom saknas diagnosen osteoporos ofta både vid in- och utskrivningen av personer med t ex höftfraktur på sjukhus.

Det är därför viktigt att, genom samtal med dig som patient, gå till botten med de problem som du upplever.

En fraktur är nog.